preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Dokumenti
"Priroda"

 

 

 

 

 

 

 

U časopisu "Priroda" br. 5 2013. godine objavljen je članak Biologa OŠ Svete Ane - Šišmiši nisu vampiri.

SvAna

Deutsch online lernen
Eko rječnik
Prikaži sve izraze koji započinju slovom:
A B C D E F G H I K M N O P R S T U V Z Ž
ili prikaži SVE izraze u rječniku (ukupno: 103)

bez opisa

Potraži izraz:
Online rječnici
Zvrkov portal
STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR

Natječaj za stručnog suradnika knjižničara/knjižničarke, puno neodređeno radno vrijeme

26.9.2022.

PRODUŽENI BORAVAK

Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku - zamjena za rodiljni/roditeljski

Osijek, 26. 9. 2022.

ALBANSKI JEZIK I KULTURA

Natječaj za učitelja/icu njegovanja albanskog jezika i kulture (model C)

Osijek, 26.9.20222.

 

NJEGOVANJE ALBANSKOG JEZ. I KULTURE

Prema raspisanom  natječaju za radno mjesto učitelja njegovanja albanskog jezika i kulture prema modelu C odabran je g. Mendu Imeri.

 

Natječaj za zapošljavanje jednog učitelja/ice za njegovanje albanskog jezika i kulture (model C).

Natječaj vrijedo od 11. do 19. travnja 2022.

Obavijest o izboru kandidata - psiholog

Obavijest o izboru kandidata - stručni suradnik psiholog

3. siječnja 2022.

Obavijest o izboru kandidata - nastava u kući

Obavijest o izboru kandidata - nastava u kući

NATJEČAJ - PSIHOLOG

Osijek, 17.12.2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika/cu psihologa objavljenog 12. studenog 2021. godine na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

PSIH58

44,5/89%

Zadovoljio-la

2.

5988

41,5/83%

Zadovoljio-la

3.

CL252

40/80%

Zadovoljio-la

4.

MUSTRA2201

36/72%

Zadovoljio-la

5.

5LON

33,5/67%

Zadovoljio-la

6.

PSIHOS246

30,5/61%

Zadovoljio-la

7.

PROSINAC

30/60%

Zadovoljio-la

8.

MIFFY

25/50%

Nije zadovoljio-la

9.

NADA12

22,5/45%

Nije zadovoljio-la

10.

TOČKIĆ33

18,5/38%

Nije zadovoljio-la

11.

JELLYFISH

16,5/33%

Nije zadovoljio-la

12.

11697

16/32%

Nije zadovoljio-la

13.

1612994

12,5/25%

Nije zadovoljio-la

14.

MOTIVACIJA-3

12/24%

Nije zadovoljio-la

15.

sunflower

11,5/23%

Nije zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 21. prosinca 2021. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku, u uredu ravnateljice

 

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

ŠIFRA KANDIDATA

Ukupan broj bodova/ postotak

Vrijeme

1.

CL252

40/80%

10.30

2.

5LON

33,5/67%

10.45

3.

PSIH58

44,5/89%

11.00

4.

MUSTRA2021

33,5/67%

11.15

5.

PROSINAC

30/60%

11.30

6.

5988

41,5/83%

11.45

7

PSIHOS246

30,5/61%

12.00

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Osijek, 6. prosinca 2021.

NAPOMENA: 

Testiranje će se obaviti u skladu s epidemiološkim mjerama. Obvezno nošenje maski i pisanje vlastitom kemijskom olovkom.

 • 9. 45 – mjerenje temperature pri dolasku kandidata (kandidat s povišenom temperaturom ne može pristupiti testiranju), utvrđivanje identiteta i popisa kandidata

Svaki kandidat dužan je predočiti i dokaz za jedno od navedenoga (inače neće moći ući u prostor škole)

 1. važeća EU digitalna covid potvrda (cijepljenje ili negativan PCR ili BAT test)
 2. da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
 3. da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
 4. da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec
 5. da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za stručnog suradnika/cu psihologa, koji je objavljen dana 12. studenog 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:             

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana, 13. prosinca 2021. godine (ponedjeljak),

s početkom u 10.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 9 sati i 45 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popis kandidata
 • 10.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

REDNI BROJ

IME I PREZIME KANDIDATA

 1.  

J. D.

 1.  

D. Š.

 1.  

M. P.

 1.  

D. V

 1.  

N. H.

 1.  

N. Č.

 1.  

M. K.

 1.  

L. D.

 1.  

M. I.

 1.  

I. B.

 1.  

V. A.

 1.  

S. M.

 1.  

J. F.

 1.  

D. H.

 1.  

K. M.

 1.  

MI. MA.

 1.  

S. B.

 1.  

S. T

 1.  

MA. MA.

 1.  

MA. KN.

 1.  

I. K. F.

 1.  

A. K. M.

 1.  

H. T.

 1.  

DU. VI.

 1.  

MAR. MAL.

 1.  

T. G. M.

 1.  

MAR. MAT.

 1.  

R. M.

 1.  

I. Ć.

 1.  

MA. PO.

 1.  

J. B. B.

 

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom odgovarajući dokaz da je testiran na virus SARS-CoV-2, da se cijepio ili prebolio bolest COVID-19, u protivnom ne može pristupiti testiranju
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Pravilnik o načinu postupanja odgojno – obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine, br. 132/2013)

5. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 112/10, 82/19)

 

POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za zapošljavanje jednog stručnog suradnika/ce psihologa na puno neodređeno radno vrijeme.

Datum objave natječaja, 12. 11. 2021.

Priloženi dokumenti:
1.NATJECAJ -psiholog -2021.doc

NATJEČAJ - NASTAVA U KUĆI

Osijek, 16. prosinca 2021.

REZULTAT PROVEDENOG TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave za nastavu u kući, koji je objavljen dana 26. studenog 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

UČITELJICA

48/96%

Zadovoljio-la

2.

CVJETIĆ63

34/68%

Zadovoljio-la

3.

Rio72

34/68%

Zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 20. prosinca 2021. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku, u uredu ravnateljice

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Vrijeme

1.

UČITELJICA

10:30

2.

CVJETIĆ63

10:45

3.

Rio72

11:00

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

Osijek, 9. prosinca 2021.

NAPOMENA: 

Testiranje će se obaviti u skladu s epidemiološkim mjerama. Obvezno nošenje maski i pisanje vlastitom kemijskom olovkom.

 • 9. 45 – mjerenje temperature pri dolasku kandidata (kandidat s povišenom temperaturom ne može pristupiti testiranju), utvrđivanje identiteta i popisa kandidata

Svaki kandidat dužan je predočiti i dokaz za jedno od navedenoga (inače neće moći ući u prostor škole)

 1. važeća EU digitalna covid potvrda (cijepljenje ili negativan PCR ili BAT test)
 2. da su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa
 3. da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije
 4. da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjesec
 5. da su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave za nastavu u kući, koji je objavljen dana 26. studenog 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:             

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana, 15. prosinca 2021. godine (srijeda),

s početkom u 10.00 sati

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 9 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 10.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

I. P.

2.

T. N.

3.

J. U.

 

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

Natječaj za učitelja razredne nastave za nastavu u kući

Osijek, 26.11.2021.

 

NATJEČAJ - PRODUŽENI BORAVAK

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja u produženom boravku

 

OBAVIJEST O REZULTATIMA TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU

Osijek, 9. studeni 2021.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu u produženom boravku, koji je objavljen dana 14. listopada 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku, http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji objavljuje:             

nakon provedenog testiranja kandidata, Povjerenstvo, prema ostvarenom ukupnom broju bodova iz pisanog testa objavljuje:                                       

REZULTAT TESTIRANJA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupan broj bodova/ postotak

Zadovoljio-la/

Nije zadovoljio-la

1.

SUNČICA123

46/92%

Zadovoljio-la

2.

SLON167

42/84%

Zadovoljio-la

3.

VILMA

42/84%

Zadovoljio-la

4.

sapica2109

38.5/77%

Zadovoljio-la

5.

jesen216

26/52%

Nije zadovoljio-la

6.

8743

22/44%

Nije zadovoljio-la

7.

3koala99

10.5/21%

Nije zadovoljio-la

8.

2602

6/12%

Nije zadovoljio-la

Kandidat koji nije zadovoljio na testiranju ne ostvaruje pravo na pristup razgovoru (intervjuu).

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se dana 12. studenog 2021. godine,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku, u uredu ravnateljice

Na razgovor se pozivaju sljedeći kandidati koji su zadovoljili na testiranju i ostvarili najmanje 60% bodova prema navedenom rasporedu: 

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Ukupan broj bodova/ postotak

Vrijeme

1.

SUNČICA123

46/92%

12:00

2.

SLON167

42/84%

12:20

3.

VILMA

42/84%

12:40

4.

sapica2109

38.5/77%

13:00

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

Kandidati pristupaju razgovoru prema navedenom rasporedu.  

Povjerenstvo, na razgovoru s kandidatom, utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova Povjerenstva.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju svih epidemioloških mjera i da u školu ne ulaze bez maske. 

                                                          POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE U PRODUŽENOM BORAVKU

Osijek, 27.10.2021.

Osijek, 28.10.2021.

Molimo sve kandidate da se pridržavaju epidemioloških mjera i da sa sobom ponesu masku i svoju kemijsku olovku. Na ulazu u školu svim kandidatima će se izmjeriti temperatura.

Molimo kandidate da ukoliko pokazuju znakove bolesti ili imaju povišenu temperaturu u školu ne dolaze i o tome obavijeste školu na broj telefona 031/372-744.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu u produženom boravku, koji je objavljen dana 14. listopada 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:             

TESTIRANJE KANDIDATA

održat će se dana, 3. studenog 2021. godine (srijeda), s početkom u 10.00 sati,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

 • 9 sati i 50 minuta - Dolazak i utvrđivanje identiteta i popisa kandidata
 • 10.00 sati - Pisana provjera (testiranje).

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune i koji se upućuju na pisano testiranje su:

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

1.

M. J.

2.

L. Š.

3.

A. M.

4.

N. Š.

5.

Ž. P.

6.

M. V.

7.

L. Č.

8.

D. V.

9.

M. M.

10.

A-M. K.

11.

A. M. D.

12.

D. Č.

13.

L. P.

14.

J. Č.

15. S. Š.
 

Ako kandidat  ne pristupi testiranju u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak testiranja, ne smatra se kandidatom natječaja.

PRAVILA TESTIRANJA:

 • pisana  provjera kandidata obavit će se putem testiranja
 • kandidat je dužan ponijeti sa sobom osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata prije testiranja
 • testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune
 • nakon utvrđivanja identiteta kandidata, Povjerenstvo će podijeliti testove kandidatima
 • po zaprimanju testa kandidat je dužan vlastoručno upisati zaporku, ime i prezime u za to označenom mjestu na testu. Test se piše isključivo kemijskom olovkom
 • test sadrži 10 pitanja
 • predviđeno vrijeme testiranja je 60 minuta
 • svaki odgovor se vrednuje bodovima od 0-5   

Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se testiranje odvija i
 • razgovarati  s ostalim kandidatima/kandidatkinjama 

Ukoliko kandidat postupi suprotno pravilima testiranja bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocijeniti.

Nakon obavljenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog kandidata koji je pristupio testiranju. Pravo na pristup razgovoru s Povjerenstvom ostvaruje kandidat koji je na testu ostvario najmanje 60% bodova od ukupnog broja bodova koji se mogu ostvariti na testu.

Ako kandidat zadovolji na pisanom testu poziva se na razgovor s Povjerenstvom.

Rezultat testiranja i poziv kandidatima na razgovor (intervju) Povjerenstvo će objaviti na web stranici Osnovne škole Svete Ane u Osijeku:  http://www.os-svete-ane-os.skole.hr/natje_aji 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Izvori koji će se koristiti prilikom provjere znanja testiranjem i razgovorom (intervjuom):

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

2. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera  (Narodne novine, br. 94/15 i 3/17)

3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, br. 24/15)

4. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 62/19)

                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

 

 

 

 

 

Natječaj - produženi boravak

NATJEČAJ - MATEM. INFORM.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto učitelja-ice matematike i informatike

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu matematike i informatike, koji je objavljen dana 14. listopada 2021. na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Osnovne škole Svete Ane u Osijeku objavljuje:    

        

POZIV KANDIDATA NA RAZGOVOR

(INTERVJU)

koji će se održati

dana 29. listopada 2021. godine (petak),

s početkom u 13.10 sati,

u Osnovnoj školi Svete Ane u Osijeku

kandidat koji se poziva na razgovor je

1. A. L. mag. edukacije matematike i informatike 

                                                POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDATA

Osijek, 27. 10. 2021.

 

 

 

 

Natječaj - učitelj/ica matematike i informatike

 

NATJEČAJ - ALBANSKI J.

OBAVIJET O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata

 

Natječaj - njegovanje albanskog jezika i kulture

OBAVIJEST O IZBORU - NATJEČAJ DOMAR

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto domar.

Priloženi dokumenti:
Obavijest o izboru kandidata.pdf

REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU - DOMAR

Povjerenstvo za vredovanje kandidata objavljuje rezultat testiranja i poziv na intervju koji će se održati u školi u srijedu, 9. lipnja 2021. godine.

Rezultat testiranja i poziv na intervju možete vidjeti klikom na poveznicu ispod.

OBAVIJEST O TESTIRANJU-DOMAR

6. svibnja 2021.

NAPOMENA:

Molimo kandidate da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, da prije dolaska na testiranje izmjere tjelesnu temperaturu i u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaze u školu i da nazovu tajništvo na broj telefona 031/372-744.

Pri ulazu u školu kandidatima će se izmjeriti tjelesna temperatura.

Molimo kandidate da sa sobom ponesu zaštitnu masku za lice i svoju kemijsku olovku.

NATJEČAJ - DOMAR

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMARA

objavljen 15.4.2021.

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto učitelja njegovanja albanskog jezika i kulture

Priloženi dokumenti:
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA.pdf

ODLUKA O NEIZBORU - DOMAR
REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU - DOMAR

Povjerenstvo za vredovanje kandidata objavljuje rezultat testiranja i poziv na intervju koji će se održati u školi u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine.

Rezultat testiranja i poziv na intervju možete vidjeti klikom na poveznicu ispod.

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU - DOMAR

NAPOMENA:

Molimo kandidate da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, da prije dolaska na testiranje izmjere tjelesnu temperaturu i u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaze u školu te da nazovu tajništvo na broj telefona 031/372-744.

Pri ulazu u školu kandidatima će se izmjeriti tjelesna temperatura.

Molimo kandidate da sa sobom ponesu zaštitnu masku za lice i svoju kemijsku olovku.

NATJEČAJ - UČITELJ NJEGOVANJA ALBANSKOG JEZIKA I KULTURE

NATJEČAJ - UČITELJ NJEGOVANJA ALBANSKOG JEZIKA I KULTURE

NATJEČAJ - DOMAR
OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA
REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU
OBAVIJEST O TESTIRANJU MATEMAT.-INFORMATIKA

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA TESTIRANJA - NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE I INFORMATIKE (PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME)

TESTIRANJE KANDIDATA ĆE SE ODRŽATI U OŠ SVETE ANE U OSIJEKU, DANA 9. STUDENOG 2020. GODINE S POČETKOM U 9.00 SATI (Umjesto dana 28. listopada 2020. u 9.00 sati)

 

OBAVIJEST O TESTIRANJU - NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU MATEMATIKE I INFORMATIKE (PUNO ODREĐENO RADNO VRIJEME)

NATJEČAJ - MATEMATIKA-INFORMATIKA
NATJEČAJ-ALB.JEZIK I KULTURA
OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - MATEMATIKA
REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU-MAT.
OBAVIJEST O TESTIRANJU-MATEMATIKA
NATJEČAJ - MATEMATIKA

Natječaj - matematika

Natječaj objavljen dana 22. siječnja 2020.

 

OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - HRVATSKI JEZIK
OBAVIJEST O REZ. TESTIRANJA- HRVATSKI J.
OBAVIJEST O TESTIRANJU - HRVATSKI JEZIK

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU HRVATSKOG JEZIKA

Poštovani kandidati,

testiranje će se održati, dana 9. prosinca 2019. godine u 14.00. sati u OŠ Svete Ane u Osijeku.

Više o testiranju možete pročitati na poveznici ispod.

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu hrvatskoig jezika.

 

 

OBAVIJEST O ODGODI TESTIRANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

Poštovani kandidati,

testiranje zakazno za ponedjeljak, 2.12.2019. godine, odgađa se zbog nastavka štrajka.

Molimo Vas da redovito provjeravate web stranicu Škole, obzirom da ćete biti pozvani čim se situacija promijeni.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

 

Obavijest o testiranju kandidata prjavljenih na natječaj - učitelj-ica hrvatskog u OŠ Svete Ane u Osijeku.

Testiranje će se održati dana, 2. prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati.

Više o testiranju, popis pozvanih kandidata i vrela za pripremanje za testiranje možete pročitati na poveznici ispod.

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu hrvatskoig jezika.

OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - GLAZBENA K.
OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - PRIRODA
OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - PRODUŽ. BORAVAK
OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - DOMAR
OBAVIJEST O REZ. NATJEČAJA - ALBANSKI J. I K.
REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU-GLAZB.K.

O rezultatima testiranja i pozivu na intervju možete pročiti na poveznici ispod.

Obavijest o rezultatima testiranja i poziv na intervju - natječaj za učitelja-icu glazbene kulture.

REZ. TEST. I POZIV NA INTERVJU-PRODUŽENI BOR.

O rezultatima testiranja i pozivu na intervju možete pročiti na poveznici ispod.

Rezultati testiranja i poziv na intervju - natječaj za učitelja-icu u produženom boravku.

REZULTAT TEST. I POZIV NA INTERVJU-DOMAR

O rezultatatima testiranja i pozivu na intervju koji će se održati sutra, 13. studenog 2019. godine, u OŠ Svete Ane u Osijeku možete pročitati na poveznici ispod.

Obavijest o rezultatima testiranja i poziv na intervju - natječaj za domara u OŠ Svete Ane u Osijeku

OBAVIJEST O TESTIRANJU - GLAZBENA KULTURA

Obavijest o testiranju kandidata prjavljenih na natječaj - učitelj-ica glazbene kulture u OŠ Svete Ane u Osijeku.

Testiranje će se održati dana, 12. studenog 2019. godine s početkom u 13.30 sati.

Više o testiranju, popis pozvanih kandidata i vrela za pripremanje za testiranje možete pročitati na poveznici ispod.

Obavijest o testiranju kandidata - glazbena kultura

ODGODA TESTIRANJA - PRODUŽENI BORAVAK

Poštovani kandidati,

zbog štrajka najavljenog za srijedu, 6. studenog 2019. godine,

najavljeno testiranje se odgađa za četvrtak, 7. studenog 2019. godine

s početkom u 13.45 sati.

ODGODA TESTIRANJA - NATJEČAJ - DOMAR

Poštovani kandidati,

zbog štrajka najavljenog za ponedjeljak, 4. studenog 2019. godine,

najavljeno testiranje se odgađa za četvrtak, 7. studenog 2019. godine

s početkom u 13.30 sati.

TESTIRANJE KANDIDATA - PRODUŽENI BORAVAK

Obavijest o testiranju kandidata prjavljenih na natječaj - učiteljiica u produženom boravku u OŠ Svete Ane u Osijeku.

Testiranje će se održati dana, 6. studenog 2019. godine s početkom u 13.30 sati.

Više o testiranju, popis pozvanih kandidata i vrela za pripremanje za testiranje možete pročitati na poveznici ispod.

Obavijest o testiranju kandidata - produženi boravak

REZ. TESTIRANJA I POZIV NA INTERVJU-PRIRODA
OBAVJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - DOMAR

Kandidati: Vlado Burić, Danijel Djanić, Robert Dušanek, Filip Ilin, Zoran Jovanović, Mario Matotan, Goran Novoselac i Josip Tunić,  prijavljeni na natječaj za zapošljavanje domara u OŠ Svete Ane u Osijeku pozivaju se na testiranje koje će se održati dana 4. studenog 2019. godine u 13.00 sati.

Više o testiranju, popis pozvanih kandidata i vrela za pripremanje za testiranje možete pročitati na poveznici ispod.

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za zapošljavanje domara

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - PRIRODA
NATJEČAJ - GLAZBENA KULTURA
NATJEČAJ - DOMAR
NATJEČAJ - ALBANSKI JEZIK I KULTURA
NATJEČAJ - HRVATSKI JEZIK
NATJEČAJ - PRODUŽENI BORAVAK
OBAVIJEST O TESTIRANJU - PRIRODA

Poštovani kandidati,

zbog štrajka najavljenog za sutra, utorak, 15. listopada 2019. godine, najavljeno testiranje se odgađa za petak, 18. listopada 2019. godine s početkom u 12.30 sati.

Kandidati su obvezni doći u u Školu u 12.15 sati, kako bi se obavile pripremne radnje prije pisane provjere.

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/učiteljice prirode

NATJEČAJ - PRIRODA

Natječaj - učitelj/ica prirode

Priloženi dokumenti:
natjecaj PRIRODA.doc

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Svete Ane u Osijeku

Natječaj je objavljen dana 19. travnja 2019. godine.

RASPORED ZVONA

PRIJEPODNEVNA SMJENA

1. SAT

8:00 - 8:45

2. SAT

8:55 - 9:40

3. SAT

9:55 - 10:40

4. SAT

10:45 - 11:30

5. SAT

11:35 - 12:20

6. SAT

12:25 - 13:10

7.SAT*: 13:15 – 14:00

 

POPODNEVNA SMJENA

0.SAT*: 13:15 – 14:00

1. SAT

14:05 – 14:50

2. SAT

14:55 – 15:40

3. SAT

15:50 – 16:35

4. SAT

16:40 – 17:25

5. SAT

17:30 – 18:15

6. SAT

18:20 – 19:05

 

*7.sat u prijepodnevnoj smjeni je 0.sat u poslijepodnevnoj smjeni.


JAVNI POZIV 4/2022

JAVNI POZIV 3/2022

Odabrana ponuda

1. Crveni križ - Škola u prirodi - Orahovica


JAVNI POZIV 2/2022

Na roditeljskom sastanku odabrana je ponuda Arrive.

 

Odabrane ponude:

1. VB Tours

2. Arriva

3. Mare Pannonium


JAVNI POZIV 1/2022

Na roditeljskom sastanku 7. i 8. razreda, odabrana je ponuda Arriva - Istra - Hotel Belvedere.

 

 

Odabrane ponude:

1. Arriva Travel - 1. ponuda

2. Arriva Travel - 2. ponuda

3. Mare Panonium


NASTAVA NA DALJINU

JAVNI POZIV 3/20

JAVNI POZIV 2/20

JAVNI POZIV 01/20

Nakon održanog roditeljskog sastanka, a prema Javnom pozivu 1/20 odabrana je ponuda

ARRIVA TRAVEL, PANTURIST D.D. - VARIJANTA 2

 

Na temelju Javnog poziva za dvodnevnu školsku ekskurziju 7.b i 8.b razreda - Beč, Austija,

Povjerenstvo je odabralo 3 prisigle ponude na Javni poziv koje će se predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku.

Odabrane ponude su:

1. Ponuda Astralis travel d.o.o.

2. Ponda Mare Panonium tours d.o.o.

3. Ponuda Arriva travel, Panturist d.d.

 

Javni poziv za dvodnevnu školsku ekskurziju 7.b i 8.b razreda - Beč, Austrija

4. 2. 2020.


OSIGURANJE UČENIKA

e-Dnevnik

Dabar


Centar za informiranje i savjetovanje o karijeriBrojač posjeta
Ispis statistike od 28. 4. 2011.

Ukupno: 977991

ESSEKERi
Na stranici ESSEKERi možete pročitati biografije bivših učenika naše škole:

Kalendar
« Listopad 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Korisni linkovi
Zanimljivi linkovi


RSS Reader

Hrabri telefon
Trebaš pomoć i podršku? Događa ti se nešto loše u obitelji ili školi, a čini ti se da se nemaš kome povjeriti? Hrabri telefon pomoć i podršku nudi i putem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.
Razgovor sa savjetovateljem Hrabrog telefona je potpuno anoniman, a dostupan je na stranici
www.hrabritelefon.hr. Nemoj šutjeti o tome, potraži pomoć!" 

Urica

preskoči na navigaciju