2023-10-23 13:20:51

Izbori za Dječje gradsko vijeće

U petak, 20. listopada 2023., održani su izbori za predstavnika i zamjenika predstavnika u Dječjem gradskom vijeću grada Osijeka.

Dječje gradsko vijeće je predstavničko tijelo djece iz osnovnih škola na području grada Osijeka. Vijeće se osniva s ciljem boljeg i potpunijeg ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Osijeku priznatih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te radi pružanja doprinosa ostvarivanju Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece.

Pravo glasa su imali svi učenici 4. , 5. i 6. razreda, a izborno povjerenstvo je provelo izbore. Članovi izbornog povjerenstva su, uz ravnateljicu, bili učenici: Leni C. (2.a), Lota K. (2.b) i Eva G. (7.b), koji su inače predsjednici svojih razreda i članovi Vijeća učenika.

Najveći broj glasova dobili su učenik Jakov J. (6.a) i učenica Mia B. (4.b), koji će, kao predstavnik i zamjenica predstavnika Škole, sudjelovati u radu Dječjeg gradskog vijeća sljedeće dvije godine.

Čestitamo našim predstavnicama i želimo im puno sreće u daljnjem radu!


Osnovna škola Svete Ane u Osijeku